[Login]
Korean l English l Japanese l Chinese(简体) l Chinese(繁體) l Spanish
Giải Pháp Safe-All cho Doanh Nghiệp 2.0
Nền tảng : Win 2000 / XP / 2003 Server / Vista / Win 7 / Win 10
Phiên Bản :
2.0
Ngôn ngữ :
Việt / Tiếng Anh / Tiếng Hàn / Tiếng Trung / Tiếng Nhật / Tiếng Tây Ban Nha
Thông tin chi tiết :
Tổng số giải pháp an ninh cho các Doanh Nghiệp!
 
(1) Hỗ trợ Phiên bản Desktop
  Hỗ trợ phiên bản
Safe-All Desktop
 
(2) Hỗ trợ Phiên Bản Ổ USB
  Hỗ trợ phiên bản
Safe-All Ổ USB
(3) Phân Loại quyền lợi
của Người Sử Dụng

Phân loại và kiểm tra , kiểm soát quyền
lợi của Người Sử Dụng qua Cấp Độ
 
(4) Giám Sát & Kiểm Tra
  Giám sát & Kiểm Tra, Kiểm soát
sao chép, di chuyển & In ấn.
 
(5) Bảo Vệ MS
  Bảo vệ hệ thống quản lý
& Đăng Nhập Admin
 
(6) Ngăn chặn kết nối bất hợp pháp
  Ngăn chặn kết nối bất
hợp pháp & Xóa từ xa.
Copyright ⓒ TG S&S Co., Ltd. / SY-Talk Global Co., Ltd. & Zeetoo (M) Sdn Bhd / All rights reserved.
Điều Khoản Sử Dụng | Chính sách bảo mật | Sơ Lược Bản Đồ