[Login]
Korean l English l Japanese l Chinese(简体) l Chinese(繁體) l Spanish
Safe-All cho Desktop 2.0
Safe-All cho Ổ Đĩa USB 2.0
Safe-All e-Mail & SMS / Gate / Mobile / Wireless / Video / Web
Nền tảng : Win 2000 / XP / 2003 Server / Vista / Win 7 / Win 10
Kích cỡ : Khoảng 12 MB
Ngôn Ngữ : Việt / Tiếng Anh / Tiếng Hàn / Tiếng Trung / Tiếng Nhật / Tiếng Tây Ban Nha
Yêu cầu hệ thống : Pentinum 3 + / 512MB + / Dung lượng HD 500MB +
Tải thông tin chi tiết về :
Thành tựu về Giải Pháp Bảo Mật cho PC & Latop
 
Chìa khóa công cộng đồng nhất
  Công nghệ ECC 256 bit
được phê chuẩn bởi ANSI & FIPS
¹
 
Mã Hóa File
  ECC 256-bit + AES 256-bit
đáp ứng tiêu chuẩn FIPS
 
Đang chờ cấp bằng sáng chế²
  Phương pháp & Công Nghệ
tạo ra chìa khóa công cộng đồng nhất (PKID)
 
Độc đáo và lợi ích thiết thực
  Cloaking , Shredding
& Đĩa Wiping
³
1 - bởi ANSI (Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ) năm 1997 & FIPS(Tiêu chuẩn xử lý thông tin
..... liên đoàn) năm 2000.
.....Tải xuống : FIPS 186-3 / FIBS 197
2 - Thực hiện quyền sáng chế tại 36 nước bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản kể từ
..... tháng 5/2004
3 - Hệ thống bọc = Ẩn các file đến hình ảnh / Hệ thống hủy = Xóa vĩnh viễn / Lau chùi
..... Ổ Đĩa = Xóa vĩnh viễn.
6 Chức năng Uy Tín Nhất Bảo Đảm An Toàn & Bảo Vệ!
 
(1) Mã Hóa DB
  Mã Hóa DB
tự động của Ổ Đĩa Ảo
 
(2) Xóa Vĩnh Viễn
  Xóa Vĩnh Viễn DB
trong Ổ Đĩa Cứng & Ổ USB
(3) Ẩn hoàn chỉnh DB
Ẩn hoàn chỉnh file của DB
đằng sau một tập tin hình ảnh
 
(4) Thích ứng với nhiều
người sử dụng.

  Thích ứng với nhiều người sử
dụng bằng cách chỉ thay đổi PKID
 
(5) Quản lý Ổ Đĩa
  Ổ Đĩa được quản lý an toàn
bởi hệ thống lau chùi Ổ Đĩa
 
(6) Mã Hóa Ổ Đĩa USB
  Mã Hóa DB
trong Ổ Đĩa USB
Copyright ⓒ TG S&S Co., Ltd. / SY-Talk Global Co., Ltd. & Zeetoo (M) Sdn Bhd / All rights reserved.
Điều Khoản Sử Dụng | Chính sách bảo mật | Sơ Lược Bản Đồ